Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
04.02.2009 Άννα Τσοπανέλλη Kibbutz και Moshav στο Ισραήλ 1880-1967. Διαδικασία, συγκρότηση, χωροθέτηση και εξέλιξη Τομέας II
07.05.2008 Ιωάννης Κοντέας Στατικά Ζητήματα Αρχαίων Ξυλίνων Φορέων Τομέας IV
07.05.2008 Αικατερίνη Ζησιμοπούλου Συνθήκες επανάληψης - στοιχεία φορντικού μοντέλου σε χωρικά συστήματα, μία αναφορά στην Olympia II της Leni Riefenstahl και την τεχνολογία της Ναζιστικής περιόδου Τομέας Ι
16.01.2008 Κωνσταντίνος Νταούλας Το εικονοστάσι: Το κοινωνικό εύρος της εικαστικής εκφοράς, η εικόνα ως συνθήκη «πάνδημος» Τομέας ΙΙΙ
16.01.2008 Αικατερίνη Χαραλαμποπούλου Περιγραφή – Ρεαλισμός – Λεπτομέρεια στην ιστορία Αρχιτεκτονικής Τομέας Ι
16.01.2008 Χαράλαμπος Χαΐτας Οι όροι της μουσειακής επικοινωνίας: θεωρητικές θέσεις και προοπτική του σύγχρονου εκθεσιακού σχεδιασμού Τομέας ΙΙΙ
25.07.2007 Πολύβιος Μουκούλης Σύγχρονες μορφές και τάσεις Αστικοποίησης: Η σχέση κέντρου και περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας Τομέας II
25.07.2007 Σοφία Καλαντζή Το φύλο και τα ΜΜΜ στο περιβάλλον της σύγχρονης πόλης. Πολιτικές προσαρμογής και εκσυγχρονισμού στις ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών. Η περίπτωση της Αθήνας Τομέας II
23.05.2007 Αικατερίνη Λώλου Καταγωγή και Μεταμορφώσεις της έννοιας του χρήστη στο Μοντέρνο Κίνημα Τομέας ΙΙΙ
23.05.2007 Αναστασία Κανάκη Αρχιτεκτονική του α-κτιστου. Δημόσιος χώρος και κινηματογράφος Τομέας ΙΙΙ
23.05.2007 Μαριάννα Μπίρη Αστικό και οιονεί - τοπίο (virtual landscape): όρια - διάδραση Τομέας ΙΙΙ
23.05.2007 Ελευθερία Τσέλιου Η σύγχρονη αστική κατοικία ως χώρος αρχιτεκτονικής αναζήτησης και κοινωνικής προβολής Τομέας ΙΙΙ
16.04.2007 Χριστίνα Ντούφα Η αρχιτεκτονική της αναψυχής στην ακτή του Σαρωνικού στις δεκαετίες 1950 - 1960. Ξενοδοχειακές και λουτρικές εγκαταστάσεις. Τομέας Ι
16.04.2007 Μαρίνα Πισπέρη Το Θέμα του Λαβυρίνθου στη Νεοελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα. Από τη Γενιά του '30 μέχρι και τη Γενιά του '70 Τομέας Ι
01.11.2006 Μαργαρίτα Αλεξίου Επανάχρηση και "ευελιξία". Εφαρμογή ευέλικτων κατασκευαστικών συστημάτων στην επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων Τομέας IV
11.10.2006 Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης Ανταγωνισμός Μητροπόλεων και Χωρικός Σχεδιασμός Τομέας II
11.10.2006 Γεωργία Γκουμοπούλου Τα κενά στον ιστό της πόλης, ως πεδίο κοινωνικών σχέσεων και φυσικών διεργασιών Τομέας II
11.10.2006 Λουΐζα Σκούρα Παγκοσμιοποίηση και έθνος – κράτος Τομέας II
28.09.2005 Ιωάννης Μελανίτης Πρότυπα και Βιολογικές Δυναμικές στην Αρχιτεκτονική και την τέχνη Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σύγχρονου σχεδιασμού σε ιστορικές κατασκευές Τομέας Ι
28.09.2005 Χριστιάνα Πηγουνάκη Η μετάβαση από την Ελληνιστική στην ρωμαϊκή πόλη Τομέας II
28.09.2005 Παναγιώτης Γούλιαρης Η φωτογραφική θεώρηση του αστικού τοπίου ως συνθετική συνθήκη πολιτιστικού καθορισμού του Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Τσαμπίκα Μιχαλάκη Προστασία Ιστορικών Συνόλων. Οι Πόλεις Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας Τομέας II
28.09.2005 Παναγιώτης Στρατάκης Προϋποθέσεις χωρικής οργάνωσης και τοπικής οργάνωσης στον αγροτικό χώρο: η περίπτωση της Κρήτης Τομέας II
09.02.2005 Αιμιλία Αθανασίου Η αρχιτεκτονική πράξη ως επιχείρημα της ρητορικής της πολιτικής εξουσίας. Η Ελλάδα στη χρονική περίοδο 1952-1963 Τομέας Ι
08.12.2004 Χρυσούλα Καραδήμα Το πέρασμα – ΠΟΡΤΑ, ως στοιχείο παραγωγής νοήματος Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Αθανάσιος Ροβήλος Εξέλιξη των οχυρωματικών έργων της πόλης της Ρόδου ( 14ος – 16ος αιώνας). Διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς τους Τομέας IV
08.12.2004 Αγάπη Τσικλή Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνία των Πολιτών ως φορείς διαχείρισης του χώρου στην Κομοτηνή. Έμφυλες προσεγγίσεις σε μια πολυπολιτισμική πόλη. Τομέας II
08.12.2004 Αθανάσιος Αθανασόπουλος Οι μεταμορφώσεις της αρχιτεκτονικής επιφάνειας από το 1960 Τομέας Ι
11.02.2004 Γεωργία Καλαβρυτινού Ο κύκλος και η ευθεία ως χωρικός συμβολισμός του ιερού Τομέας Ι

Σελίδες