Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
12.12.2012 Δήμητρα Παρασκευά Πολιτιστική ταυτότητα και τοπιακοί συσχετισμοί. Το παράδειγμα της Βοιωτίας. Τομέας Ι
12.12.2012 Νικόλαος Κορδός Το Σχέδιο Χρήσης Ενέργειας (ΣΧΕ) ως άτυπο εργαλείο αστικού σχεδιασμού Τομέας ΙΙΙ
12.12.2012 Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος Ιωάννης Δεσποτόπουλος: Πολεοδομική. Η ένταση ως αστική και δομική μορφή. Τομέας Ι
28.11.2012 Ευρυδίκη Κατσάλη Η Πόλη της Χαλκίδας. Πολεοδομική εξέλιξη από το τέλος του Μεσαίωνα έως τις αρχές της εκβιομηχάνισής της (15ος - 19ος αιώνας). Τομέας II
28.11.2012 Ευθαλία Καβύρη Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των «φυλακών», στην Ελλάδα από το 1836 έως και τη μεσοπολεμική περίοδο Τομέας Ι
28.11.2012 Μαρία Δεμένεγα Η πολιτική διαχείρισης του χώρου - χρήσεις γης και η επιρροή τους στις αξίες των ακινήτων Τομέας II
28.11.2012 Καρολίνα - Άννα - Μαρία Μωρέττη Η έννοια της μεταβολής στην παραγωγική διαδικασία των μορφών. Από τον Ρομαντισμό στην Αρχιτεκτονική της Αποδόμησης Τομέας ΙΙΙ
28.11.2012 Ηλίας Μεσσήνιος Επιδράσεις της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια που κτίσθηκαν πριν το 1979 Τομέας IV
31.10.2012 Δήμητρα Μπουζάνη Αρχιτεκτονικό Αρχείο - Θεσμοθέτηση / Οργάνωση / Διαχείριση Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Κωνσταντία Πολύζου Αστικό τοπίο. Η συντακτική ανάλυση της δυνατότητας τοπιακών παρεμβάσεων στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Ξανθή Τσιφτσή Η αρχιτεκτονική του μουσείου και η κατασκευή της συλλογικής μνήμης. Η περίπτωση των Μουσείων Ολοκαυτώματος. Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Θηρεσία - Νίκη Γαλάτουλα Κοινωνίες σε κίνηση: Το σχεσιακό πεδίο ενός απανταχού παρόντος πλήθους στα πλαίσια μιας νέας αστικής πραγματικότητας Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Μαρία Χατζοπούλου Μελέτη των γλωσσολογικών κωδίκων που διέπουν τις εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο επικοινωνιακό σύγχρονο περιβάλλον Τομέας ΙΙΙ
29.08.2012 Στέλλα Μουλαρά (Νέα) αστική φτώχεια: διερεύνηση της χωρικής διάστασης και αναστοχασμός γύρω από την έννοια της χωρικής και κοινωνικής συνοχής Τομέας II
18.07.2012 Αγγελική - Βασιλική Σιδέρη Μετασχηματισμοί του χώρου σε συνάρτηση με τις μεταβολές στα τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα κατανάλωσης: Η περίπτωση των Ρομά Τομέας Ι
18.07.2012 Βασιλική Λιόλιου Αρχιτεκτονικές ερμηνείες του ζητήματος «προστασία του τοπίου» στη μεταπολεμική Ελλάδα: Η Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων Τομέας Ι
20.06.2012 Νεφέλη Χατζημηνά Τοπολογία – τυπολογία Τομέας ΙΙΙ
30.05.2012 Ελένη Πούλου Κοινότητα και Κοινωνικό Κεφάλαιο στις γειτονιές του Ελαιώνα Τομέας ΙΙΙ
25.04.2012 Ιωάννης Γρηγοριάδης Η αρχιτεκτονική γνώση στη σχέση του αρχιτέκτονα με το χρήστη. Η περίπτωση του συμμετοχικού σχεδιασμού. Τομέας Ι
25.01.2012 Ειρήνη Σφακιανάκη Τοπική Ανάπτυξη: Ένα πρότυπο ανθεκτικότητας και ευελιξίας μπροστά στην παγκοσμιοποίηση. Οικισμοί και Πόλεις Νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Τομέας II
25.01.2012 Μαρία Παπαϊωάννου Ο Ρόλος του πράσινου στην ελληνική πόλη Τομέας II
25.01.2012 Μιχαήλ Σιούλας Ορυχεία και Company Towns: Ένα σύνολο παράλληλων τόπων εργασίας και κατοίκησης Τομέας II
14.12.2011 Ελένη Καραΐσκου Οι μεσαιωνικές δομές των οικισμών της υπαίθρου στην Κρήτη και στο Salento της Ιταλίας Τομέας Ι
14.12.2011 Τσαμπίκος Πετράς Η διερεύνηση του μη ορατού αστικού τοπίου Τομέας ΙΙΙ
26.10.2011 Νικόλαος Χαρκιολάκης Το καθολικό της Ι.Μονής Σταυρονικήτα Αγίου Όρους Τομέας Ι
26.10.2011 Κωνσταντίνος Φιλιππάκης Χωρικές Διαστάσεις της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης μεταναστευτικών ομάδων στις γειτονιές της Αθήνας Τομέας II
13.07.2011 Δήμητρα Φουφρή Η μειονότητα του Νομού Ξάνθης - Κοινωνικός αποκλεισμός στο χώρο και δημόσια πολιτική Τομέας II
13.07.2011 Ελένη Βαγιανού Μεταβολές του κεντρικού αστικού ιστού στις μεσαίες ελληνικές πόλεις και επιδράσεις στο περιβάλλον Τομέας II
08.06.2011 Ελένη - Έρση Φιλιπποπούλου - Μιχαηλίδου Τα μουσεία άλλοτε και τώρα: οργάνωση, διαχείριση έργου, σχεδιασμός Τομέας ΙΙΙ
08.06.2011 Κωνσταντίνος Αβραμίδης Δημόσιος Χώρος και Κοινωνικές Οριοθετήσεις: Ο τοίχος ως ένα ιδιότυπο δημόσιο φόρουμ Τομέας ΙΙΙ

Σελίδες