Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
23.05.2007 Αναστασία Κανάκη Αρχιτεκτονική του α-κτιστου. Δημόσιος χώρος και κινηματογράφος Τομέας ΙΙΙ
23.05.2007 Μαριάννα Μπίρη Αστικό και οιονεί - τοπίο (virtual landscape): όρια - διάδραση Τομέας ΙΙΙ
23.05.2007 Ελευθερία Τσέλιου Η σύγχρονη αστική κατοικία ως χώρος αρχιτεκτονικής αναζήτησης και κοινωνικής προβολής Τομέας ΙΙΙ
16.04.2007 Χριστίνα Ντούφα Η αρχιτεκτονική της αναψυχής στην ακτή του Σαρωνικού στις δεκαετίες 1950 - 1960. Ξενοδοχειακές και λουτρικές εγκαταστάσεις. Τομέας Ι
16.04.2007 Μαρίνα Πισπέρη Το Θέμα του Λαβυρίνθου στη Νεοελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα. Από τη Γενιά του '30 μέχρι και τη Γενιά του '70 Τομέας Ι
01.11.2006 Μαργαρίτα Αλεξίου Επανάχρηση και "ευελιξία". Εφαρμογή ευέλικτων κατασκευαστικών συστημάτων στην επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων Τομέας IV
11.10.2006 Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης Ανταγωνισμός Μητροπόλεων και Χωρικός Σχεδιασμός Τομέας II
11.10.2006 Γεωργία Γκουμοπούλου Τα κενά στον ιστό της πόλης, ως πεδίο κοινωνικών σχέσεων και φυσικών διεργασιών Τομέας II
11.10.2006 Λουΐζα Σκούρα Παγκοσμιοποίηση και έθνος – κράτος Τομέας II
28.09.2005 Ιωάννης Μελανίτης Πρότυπα και Βιολογικές Δυναμικές στην Αρχιτεκτονική και την τέχνη Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σύγχρονου σχεδιασμού σε ιστορικές κατασκευές Τομέας Ι
28.09.2005 Χριστιάνα Πηγουνάκη Η μετάβαση από την Ελληνιστική στην ρωμαϊκή πόλη Τομέας II
28.09.2005 Παναγιώτης Γούλιαρης Η φωτογραφική θεώρηση του αστικού τοπίου ως συνθετική συνθήκη πολιτιστικού καθορισμού του Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Τσαμπίκα Μιχαλάκη Προστασία Ιστορικών Συνόλων. Οι Πόλεις Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας Τομέας II
28.09.2005 Παναγιώτης Στρατάκης Προϋποθέσεις χωρικής οργάνωσης και τοπικής οργάνωσης στον αγροτικό χώρο: η περίπτωση της Κρήτης Τομέας II
09.02.2005 Αιμιλία Αθανασίου Η αρχιτεκτονική πράξη ως επιχείρημα της ρητορικής της πολιτικής εξουσίας. Η Ελλάδα στη χρονική περίοδο 1952-1963 Τομέας Ι
08.12.2004 Χρυσούλα Καραδήμα Το πέρασμα – ΠΟΡΤΑ, ως στοιχείο παραγωγής νοήματος Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Αθανάσιος Ροβήλος Εξέλιξη των οχυρωματικών έργων της πόλης της Ρόδου ( 14ος – 16ος αιώνας). Διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς τους Τομέας IV
08.12.2004 Αγάπη Τσικλή Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνία των Πολιτών ως φορείς διαχείρισης του χώρου στην Κομοτηνή. Έμφυλες προσεγγίσεις σε μια πολυπολιτισμική πόλη. Τομέας II
08.12.2004 Αθανάσιος Αθανασόπουλος Οι μεταμορφώσεις της αρχιτεκτονικής επιφάνειας από το 1960 Τομέας Ι
11.02.2004 Γεωργία Καλαβρυτινού Ο κύκλος και η ευθεία ως χωρικός συμβολισμός του ιερού Τομέας Ι
14.01.2004 Βασιλεία Μανιδάκη Ζητήματα σχεδιασμού στην αρχαία αρχιτεκτονική Τομέας Ι
14.01.2004 Αντώνιος Τουλούμης Η εγγραφή της χρονικής εμπειρίας στην Αρχιτεκτονική: Η κλίμακα ως σημείο άρθρωσης της χρονικής γλώσσας Τομέας ΙΙΙ
14.01.2004 Μαρία Κοπανάρη Αναπαράσταση και χρόνος: Η εμπειρία του χώρου στο έργο του Προυστ Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Κατερίνα Μιχαλοπούλου Ο προσδιορισμός της «διαφοράς» στην αρχιτεκτονική δομική οργάνωση. Το δίπολο «θέση άρση» Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Σωτηρία Ορφανού Ο μαζικός χαρακτήρας των σύγχρονων Τεχνολογικών Μέσων και ο ρόλος του για την κατασκευή και διάδοση του εικαστικού έργου Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Δημήτριος Αρσενόπουλος Χώρος και μαθησιακή διαδικασία Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Ιφιγένεια Μάρη Αρχιτεκτονικές Μεταφορές της Μνήμης: Ταξινομιστική και Μετασχημαστική, Νέκυια Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Δήμητρα Μαυροκορδάτου Αρχαίοι πύργοι της Κέας και των λοιπών Κυκλάδων Τομέας Ι
12.03.2003 Τσακίρη Ευφροσύνη Εικόνα της πόλης: Μηχανισμοί διερεύνησης αναπαράστασής της Τομέας II

Σελίδες