Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
14.01.2004 Βασιλεία Μανιδάκη Ζητήματα σχεδιασμού στην αρχαία αρχιτεκτονική Τομέας Ι
14.01.2004 Αντώνιος Τουλούμης Η εγγραφή της χρονικής εμπειρίας στην Αρχιτεκτονική: Η κλίμακα ως σημείο άρθρωσης της χρονικής γλώσσας Τομέας ΙΙΙ
14.01.2004 Μαρία Κοπανάρη Αναπαράσταση και χρόνος: Η εμπειρία του χώρου στο έργο του Προυστ Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Κατερίνα Μιχαλοπούλου Ο προσδιορισμός της «διαφοράς» στην αρχιτεκτονική δομική οργάνωση. Το δίπολο «θέση άρση» Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Σωτηρία Ορφανού Ο μαζικός χαρακτήρας των σύγχρονων Τεχνολογικών Μέσων και ο ρόλος του για την κατασκευή και διάδοση του εικαστικού έργου Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Δημήτριος Αρσενόπουλος Χώρος και μαθησιακή διαδικασία Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Ιφιγένεια Μάρη Αρχιτεκτονικές Μεταφορές της Μνήμης: Ταξινομιστική και Μετασχημαστική, Νέκυια Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Δήμητρα Μαυροκορδάτου Αρχαίοι πύργοι της Κέας και των λοιπών Κυκλάδων Τομέας Ι
12.03.2003 Τσακίρη Ευφροσύνη Εικόνα της πόλης: Μηχανισμοί διερεύνησης αναπαράστασής της Τομέας II
12.03.2003 Ιωάννης Γεωργίου Η τσιγγάνικη κοινωνία στο χώρο της Αγ. Βαρβάρας Τομέας II
12.03.2003 Μαρία Μπαλοδήμου Τα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου Τομέας II
12.03.2003 Αλέξανδρος Σουρτζής Στρατηγικές Περιφερειακής Ανάπτυξης Νησιωτικών περιοχών με χρήση εναλλακτικού Τουρισμού. Μελέτη περίπτωσης Νησιών της Δωδεκανήσου Τομέας II
31.05.2000 Βασίλειος Χρηστάκης Το πέρασμα από την τοιχοποιΐα στο σκυρόδεμα και η σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων Τομέας IV
21.10.1998 Ελένη Αλεξάνδρου Οι συνθήκες διαβίωσης και η θερμική άνεση στο Πηλιορείτικο σπίτι του 18ου αιώνα Τομέας IV
22.07.1998 Αλευρίδης Σοφοκλής Το παλαιό φρούριο της Κέρκυρας στην περίοδο της Βενετοκρατίας Τομέας Ι
22.07.1998 Άντζελα Διβενεδέττο Τα φρούρια του Αγίου Γεωργίου και Άσσου Κεφαλληνίας στην περίοδο της Βενετοκρατίας Τομέας Ι
04.03.1998 Γεώργιος Αντωνίου Η Οικοδομική των Κατασκευών Υγιεινής και Αποχέτευσης στην Ύστερη Κλασσική και Ελληνιστική Αρχαιότητα Τομέας IV
02.07.1997 Κλεοπάτρα Χατζηγιώση Η διερεύνηση της αντίληψης του θεατρικού, σκηνικού χώρου: Η χωρική διερεύνηση του Διθυράμβου Τομέας ΙΙΙ
02.07.1997 Δήμητρα Κατραούζου Κάστρο και οικισμός Φολεγάνδρου: 16ος - 1821 Τομέας Ι
20.03.1996 Ευαγγελία Μπαλλά Ο θεσμός του αστικού αναδασμού ως εργαλείο εφαρμογής πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελληνική εμπειρία και διεθνής πραγματικότητα. Τομέας II
08.07.1992 Πηνελόπη Γεωργακοπούλου Η ανάπτυξη της Πάτρας κατά την μεταπολεμική περίοδο και η συμβολή των γυναικών Τομέας II
29.01.1992 Ιωάννης Μαυρομματίδης Το λεγόμενον άβατον στην Επίδαυρο Τομέας Ι
13.07.1988 Ηρώ Ψιλοπούλου - Δανιηλοπούλου "Δίφρος". Συμβολή στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού επίπλου. Τομέας ΙΙΙ

Σελίδες