Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
08.07.1992 Πηνελόπη Γεωργακοπούλου Η ανάπτυξη της Πάτρας κατά την μεταπολεμική περίοδο και η συμβολή των γυναικών Τομέας II
29.01.1992 Ιωάννης Μαυρομματίδης Το λεγόμενον άβατον στην Επίδαυρο Τομέας Ι
20.11.1991 Επαμεινώνδας Τσίγκας Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στην οργάνωση και το σχεδιασμό του χώρου Τομέας II
13.07.1988 Ηρώ Ψιλοπούλου - Δανιηλοπούλου "Δίφρος". Συμβολή στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού επίπλου. Τομέας ΙΙΙ

Σελίδες