Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
24.06.2009 Βικτωρία - Ναρίνα Σουβατζίδου Το μπαλκόνι της αστικής πολυκατοικίας και η συγκρότηση της χωρικής εμπειρίας όπως εγγράφεται στην Νεοελληνική ποίηση Τομέας ΙΙΙ
24.06.2009 Σελίμης Ιωάννης Η Συμβολή της Διοίκησης στην Περιβαλλοντική Προστασία του Παράκτιου Χώρου και των Ελληνικών Νησιών Τομέας II
06.05.2009 Αιμιλία Καραμούζη Φωτεινά Αναπτύγματα της Αρχιτεκτονικής μέσω της Τεχνολογίας. Μελέτη της αντίληψης του φωτός ως δομικού και συνθετικού εργαλείου. Τομέας IV
06.05.2009 Παναγιώτης Γκατσόπουλος Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με γνώμονα την επίδραση της βλάστησης στο μικροκλίμα του αστικού Περιβάλλοντος. Διερεύνηση παραγόντων σε επίπεδο κτιρίου - δρόμου - οικοδομικού τετραγώνου. Τομέας IV
29.04.2009 Λάγκαρη Ελένη Αρχιτεκτονική τοπίου και μνήμη: Η θεώρηση του τοπίου ως πολιτιστικού μνημείου και ως τμήματος της πολιτισμικής παράδοσης Τομέας ΙΙΙ
04.03.2009 Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Οικοδομική των Υδραυλικών έργων στη Νικόπολη Τομέας Ι
04.03.2009 Δημήτριος Βακαλόπουλος Η επίδραση του νομοθετικού πλαισίου χρήσεων γης στη διαμόρφωση του αστικού χώρου. Μελέτη περίπτωσης: Λεκανοπέδιο Αττικής. Τομέας II
04.03.2009 Μαρία Διμέλλη Η νομοθεσία για τα αυθαίρετα, εργαλείο διαμόρφωσης του αστικού χώρου. Η περίπτωση της Ανατολικής Αττικής. Τομέας II
04.03.2009 Ιωάννης Καραγιάννης Η αντίληψη της ακουστικής σε αίθουσες ακροατηρίου μουσικής Jazz σε σχέση με φυσικές ακουστικές παραμέτρους και με στοιχεία του σχεδιασμού των αιθουσών Τομέας IV
04.03.2009 Ιωάννης Ορφανός Αρχιτεκτονική Πολύπλοκων Τεχνολογικών Συμπεριφορών Τομέας IV
04.03.2009 Μελέτιος Μπακαούκας Διαδικασίες εξευγενισμού (gentrification) στον εύθραυστο ελληνικό νησιωτικό χώρο. Ανισότητες, αντιφάσεις, διλήμματα. Ο ρόλος του σχεδιασμού. Τομέας II
04.03.2009 Παύλος Ξανθόπουλος Τεχνολογίες συνεχούς διαμόρφωσης του αρχιτεκτονικού έργου Τομέας IV
04.03.2009 Χρονάκη Αλεξάνδρα Κατασκευές του καθαρού στη μοντέρνα κατοικία Τομέας Ι
04.02.2009 Άννα Τσοπανέλλη Kibbutz και Moshav στο Ισραήλ 1880-1967. Διαδικασία, συγκρότηση, χωροθέτηση και εξέλιξη. Τομέας II
04.02.2009 Νικόλαος Γεωργακόπουλος Παράμετροι Αστικής Ανάπτυξης / Διάχυσης Περιφερειών Μητροπολιτικών Περιοχών. Τυπολογίες και Κεντρικότητες στο Δήμο Αχαρνών. Τομέας II
04.02.2009 Σπυρίδων Ασημακόπουλος Κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού υψηλών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Τομέας IV
04.02.2009 Έλενα Μέσσιου Διαιρεμένες - Εγκαταλελλειμένες Πόλεις στον 20ο αιώνα. Η Περίπτωση της Αμμοχώστου. Τομέας II
04.02.2009 Σοφία Μαυρομμάτη Πόλεις του Μέλλοντος - Νέες Τεχνολογίες στο Αστικό Περιβάλλον (Smart Cities) Τομέας II
04.02.2009 Σπυρίδων Μούντριχας Από τη θέληση της εποχής στην πνευματική βούληση: Η μορφοποιητική δύναμη στο έργο του Mies van de Rohe Τομέας Ι
22.10.2008 Ζωή Ζαβιτσάνου Η πολεοδομική εξέλιξη της πόλης της Λευκάδας από το 1684 μέχρι σήμερα Τομέας II
07.05.2008 Αικατερίνη Ζησιμοπούλου Συνθήκες επανάληψης - στοιχεία φορντικού μοντέλου σε χωρικά συστήματα, μία αναφορά στην Olympia II της Leni Riefenstahl και την τεχνολογία της Ναζιστικής περιόδου Τομέας Ι
07.05.2008 Ιωάννης Κοντέας Στατικά Ζητήματα Αρχαίων Ξυλίνων Φορέων Τομέας IV
16.01.2008 Χαράλαμπος Χαΐτας Οι όροι της μουσειακής επικοινωνίας: θεωρητικές θέσεις και προοπτική του σύγχρονου εκθεσιακού σχεδιασμού Τομέας ΙΙΙ
16.01.2008 Ναταλία Μπαζαίου Το μοντάζ ως εργαλείο σχεδιασμού και συνθήκη χωρικής εμπειρίας Τομέας ΙΙΙ
16.01.2008 Δημήτριος Παπαδόπουλος Παραμετρικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Τομέας IV
16.01.2008 Ιωαννίδου Ελένη Περιβαλλοντική ανάπλαση αστικών υπαίθριων χώρων σε παράκτιες Ελληνικές πόλεις, μεσσαίου μεγέθους Τομέας II
16.01.2008 Κωνσταντίνος Νταούλας Το εικονοστάσι: Το κοινωνικό εύρος της εικαστικής εκφοράς, η εικόνα ως συνθήκη «πάνδημος» Τομέας ΙΙΙ
16.01.2008 Μυρτώ - Μαρία Βορεάκου Ο ρόλος των πολιτισμικών αφηγήσεων στη νοηματοδότηση της κατοίκησης: Από την προβολή στην ταύτιση. Τομέας ΙΙΙ
25.07.2007 Ιουλιανή Θεωνά Διερευνώντας την εμπειρία χώρου μέσα από τα πανταχού παρόντα παιχνίδια (pervasive games): Η αναζήτηση νέων δυνατοτήτων αρχιτεκτονικής εμπειρίας Τομέας ΙΙΙ
25.07.2007 Άννα Ανδροβιτσανέα Η πόλη του Βερολίνου, απόκλιση και σύγκλιση. Η πολεοδομική και κτηριακή της έκφραση στο οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Τομέας II

Σελίδες