Δημιουργικότητα και Συμβολική οικονομία: Ευκαιρίες και Απειλές για την σύγχρονη πόλη της κρίσης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.01.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
17.06.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.07.2015
Ερευνητής: 
Αγγελική Δεμερτζή
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Βασίλειος Αυδίκος