Οι “Παράλληλες Αφηγήσεις” στο Σύγχρονο Σχεδιασμό: Σκηνικός Χώρος και Αρχιτεκτονική

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.09.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Μικαέλα Λιακατά
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μαυρομούστακος Πλάτων