Η έννομη προστασία στις απαλλοτριώσεις ακινήτων στην πολεοδομική οργάνωση και στην οικιστική ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.08.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
23.11.2016
Ερευνητής: 
Αναστασία Σίμου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: