Θεωρητική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αξιολογική προσέγγιση της ελληνικής και διεθνούς πρακτικής.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.08.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Μαρία Ραμπαβίλα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ηλίας Μπεριάτος