Ο ρόλος των παλαιότερων και σύγχρονων δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.08.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Έλλη Παπακωνσταντίνου - Παπαδοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: