Το εξ’ αυτού αιρετόν. Η ανθρωπολογία του αυθαίρετου χώρου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
14.12.2016
Ερευνητής: 
Νικόλαος Γιόγιας
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: