Διδάσκοντας την Τέχνη: η ιστορία εκατό χρόνων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π. (1917-2017)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
23.11.2016
Ερευνητής: 
Θεοδόσιος Μήλιος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: