Η κατασκευή του κοινού τόπου της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
23.11.2016
Ερευνητής: 
Μαρία Τασσοπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: