Πράσινες διαδρομές σε αστικές περιοχές και η συμβολή τους στη περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
23.11.2016
Ερευνητής: 
Θεόδωρος Γαλάνης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κώστας Καρτάλης