Τοπία σε μεταλλαγή: Διερεύνηση της μεθοδολογίας περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τις νησιωτικές περιοχές. Η περίπτωση της Σίφνου και της Μήλου.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Κλήμης Λαζαρίδης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: