Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των «φυλακών», στην Ελλάδα από το 1836 έως και τη μεσοπολεμική περίοδο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.11.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.04.2014
Ερευνητής: 
Ευθαλία Καβύρη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: