Ζητήματα σχεδιασμού στην αρχαία αρχιτεκτονική

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.01.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.01.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.04.2004
Ερευνητής: 
Βασιλεία Μανιδάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: