Η αρχιτεκτονική της αναψυχής στην ακτή του Σαρωνικού στις δεκαετίες 1950 - 1960. Ξενοδοχειακές και λουτρικές εγκαταστάσεις.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
01.11.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.04.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
07.05.2008
Ερευνητής: 
Χριστίνα Ντούφα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: