Καστελλόριζο. Οικιστική εξέλιξη και αρχιτεκτονική ανάλυση από τον 19ο αιώνα έως την Ενσωμάτωση.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.04.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.10.2014
Ερευνητής: 
Φωτεινή Χαλβαντζή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Δημήτριος Δημητρόπουλος