Προστασία Ιστορικών Συνόλων. Οι Πόλεις Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2005
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.09.2005
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.12.2005
Ερευνητής: 
Τσαμπίκα Μιχαλάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: