Ο σχεδιασμός παιγνιδιών Εκπαιδευτικής Ψυχαγωγίας: Εργαλείο Εφαρμοσμένης Διεπιστημονικής Έρευνας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Οικολογίας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.12.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.01.2017
Ερευνητής: 
Σταύρος Μουζακίτης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αλέξανδρος Βαζάκας