Συμμετοχικός σχεδιασμός και οι χώροι των κοινών. Εξετάζοντας συμμετοχικές παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο, από την ανάπλαση του προσφυγικού συνοικισμού της Θήβας έως σήμερα.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.12.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.01.2017
Ερευνητής: 
Σέργιος Στριγκλόγιαννης
Επιβλέποντες: