Οι Αρχιτεκτονικές Οντολογίες: Το Παράδειγμα των Ψηφιακών Προγραμμάτων Σχεδίασης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.02.2017
Ερευνητής: 
Αθανάσιος Φαραγγάς
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: