Οι συνθήκες διαβίωσης και η θερμική άνεση στο Πηλιορείτικο σπίτι του 18ου αιώνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
21.10.1998
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.10.1998
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.06.2000
Ερευνητής: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: