Ένταξη προσφύγων στον αστικό χώρο: η περίπτωση της Αθήνας κατά την προσφυγική ‘κρίση’

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.12.2017
Ερευνητής: 
Βασιλική Μυλωνά
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Paola Giuseppina Briata