“Ανοιχτό Τεχνολογικό Πάρκο” σε πόλεις με κελύφη ιστορικού ενδιαφέροντος. Η περίπτωση της Λάρισας.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.12.2017
Ερευνητής: 
Αργυρή Ευθυμιάδου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αλέξιος Δέφνερ