Εχθροπραξίες σε αστικό περιβάλλον. Η περίπτωση της Νοτιο – Ανατολικής Τουρκίας.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.01.2018
Ερευνητής: 
Έμμυ - Ιφιγένεια Καρίμαλη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Κανδύλης
Joost Jongerden