Πρότυπες συμβάσεις για κατασκευαστικά έργα. Προτάσεις για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική έννομη τάξη.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.08.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.12.2017
Ερευνητής: 
Χρυσοβαλάντης Κούτσικος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Γκόλιας