Το φύλο και τα ΜΜΜ στο περιβάλλον της σύγχρονης πόλης. Πολιτικές προσαρμογής και εκσυγχρονισμού στις ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών. Η περίπτωση της Αθήνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.07.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.07.2007
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
03.10.2007
Ερευνητής: 
Σοφία Καλαντζή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παρασκευή Ψαράκη – Καλουπτσίδη