Παγκοσμιοποίηση και έθνος – κράτος

Ημερομηνία Αποδοχής: 
19.07.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
11.10.2006
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
06.07.2017
Ερευνητής: 
Λουΐζα Σκούρα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: