Χαρτογραφώντας το τοπίο των αιθουσών τέχνης στην Αθήνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.10.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.11.2012
Ερευνητής: 
Αγγελική Τσιανάκα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου