Κοινωνίες σε κίνηση: Το σχεσιακό πεδίο ενός απανταχού παρόντος πλήθους στα πλαίσια μιας νέας αστικής πραγματικότητας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
31.10.2012
Ερευνητής: 
Θηρεσία - Νίκη Γαλάτουλα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: