Η διερεύνηση του μη ορατού αστικού τοπίου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.12.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
31.10.2012
Ερευνητής: 
Τσαμπίκος Πετράς
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: