(Νέα) αστική φτώχεια: διερεύνηση της χωρικής διάστασης και αναστοχασμός γύρω από την έννοια της χωρικής και κοινωνικής συνοχής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.08.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.09.2012
Ερευνητής: 
Στέλλα Μουλαρά
Επιβλέποντες: 
Ελισάβετ Παναγιωτάτου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: