Το καθολικό της Ι.Μονής Σταυρονικήτα Αγίου Όρους

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.01.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
26.10.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.09.2012
Ερευνητής: 
Νικόλαος Χαρκιολάκης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: