Η πόλη της Αθήνας μέσα από τις σύγχρονες ελληνικές ταινίες

Ημερομηνία Αποδοχής: 
02.12.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.07.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.02.2012
Ερευνητής: 
Ελένη Μητάκου
Επιβλέποντες: 
Νικόλαος Μπελαβίλας
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: