Αναβάθμιση του σύγχρονου αστικού ιστού και βελτίωση του μικροκλίματος μέσω του σχεδιασμού των υπαιθρίων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.09.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
17.02.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.04.2011
Ερευνητής: 
Αναστασία Τσολάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μάρθα Ασημακοπούλου