Αστικοί μετασχηματισμοί στην εποχή της κρίσης. Εμβαθύνσεις στις μεταλλαγές των δραστηριοτήτων και των χρήσεων με αφορμή τον Ελαιώνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.01.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
02.03.2011
Ερευνητής: 
Σοφία Τσάδαρη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σοφία Σκορδίλη