Ο φόβος για την πόλη. Τα όρια και οι αντανακλάσεις του στα θρίλερ και τις ‘ταινίες’ τρόμου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
03.11.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
02.03.2011
Ερευνητής: 
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: