Ο φόβος για την πόλη και η αμφίδρομη σχέση με τον κινηματογράφο: η αστική αναγέννηση μέσα από τις ταινίες τρόμου και θρίλερ

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
03.11.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
02.03.2011
Ερευνητής: 
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: