Στάμος Παπαδάκης: Ανάμεσα σε δύο ακτές

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.12.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
23.06.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.02.2011
Ερευνητής: 
Σταύρος Μαρτίνος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: