Διερεύνηση της τυπολογίας της παραθεριστικής κατοικίας στην Αίγινα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.12.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.07.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.01.2011
Ερευνητής: 
Παναγιώτα Παπαργυροπούλου
Επιβλέποντες: