Η υλοποίηση του οράματος για τον Τουρισμό μέσα από την αρχιτεκτονική των Ξενία

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.12.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.04.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
14.07.2010
Ερευνητής: 
Μυριάνθη Μουσά
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: