Η αρχιτεκτονική των καπναποθηκών

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.12.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
17.02.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
23.06.2010
Ερευνητής: 
Ελένη Κουσκούτη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: