Η παιγνιώδης δράση ως διαφοροποιητική μηχανή: Από τον τροπισμό στο συμβαντικό πλεόνασμα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.09.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.01.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.02.2010
Ερευνητής: 
Λήδα Βουτσινά
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεράσιμος Κουζέλης