Ταξινομήσεις και Αναπαραστάσεις του Αστικού Χώρου: Η συμβολική συγκρότηση των Δυτικών Συνοικιών στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.09.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
02.12.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.02.2010
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνα Μπασιάκου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αναστασία Λαδά