Βιοκλιματικός αστικός σχεδιασμός. Η περίπτωση της πόλης Γιάζντ του Ιράν

Ημερομηνία Αποδοχής: 
16.09.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.10.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.02.2010
Ερευνητής: 
Noormohammadan Meghdad
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: