Φωτεινά Αναπτύγματα της Αρχιτεκτονικής μέσω της Τεχνολογίας. Μελέτη της αντίληψης του φωτός ως δομικού και συνθετικού εργαλείου.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
06.05.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.05.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.02.2010
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: