Διαπολιτισμική προσέγγιση του σώματος: Η εξέλιξη της εργονομίας στον 20ο αιώνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.10.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.12.2009
Ερευνητής: 
Σορβανή Νικολία-Χαραλαμπία
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: