Ο ναός στο Καρδάκι της Κέρκυρας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
15.07.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.12.2009
Ερευνητής: 
Ανδρίκου Δήμητρα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: