Η έννοια του αποικιακού αρχείου: Πολιτικές του χώρου και της αρχιτεκτονικής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
15.07.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.12.2009
Ερευνητής: 
Φωκαΐδης Πέτρος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: