Η αντίληψη της ακουστικής σε αίθουσες ακροατηρίου μουσικής Jazz σε σχέση με φυσικές ακουστικέςπαραμέτρους και με στοιχεία του σχεδιασμού των αιθουσών

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.02.2009
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.03.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.04.2009
Ερευνητής: 
Ιωάννης Καραγιάννης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Καμπουράκης