Κατασκευές του καθαρού στη μοντέρνα κατοικία

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.11.2008
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.03.2009
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.04.2009
Ερευνητής: 
Χρονάκη Αλεξάνδρα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: